head
ribbon
lady
Malý dvořák

PŘEKLADY

Zajišťujeme překlady do všech evropských a většiny mimoevropských jazyků, běžné, odborné, expresní či se soudním ověřením. Notářské ověření kopií originálů dokumentů je samozřejmostí. Dále Vám můžeme nabídnout stylistické a gramatické korektury, přepisy a překlady textů z AV medií, vypalování dat na CD atd.

Zakázky můžete zasílat e-mailem nebo je po předchozí domluvě dopravit či poslat na naši adresu. Po dohodě si rovněž můžeme zakázku vyzvednout přímo u Vás. Neomezujeme se pouze na obvyklou pracovní dobu, můžete se na nás obrátit kdykoli. Jsme Vám k dispozici na telefonu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Společnost a její překladatelé a tlumočníci se zaručují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, s nimiž se při své práci seznámí.

TLUMOČENÍ

Nabízíme Vám tlumočení při obchodních jednáních, při konferencích, a to jak na mikrofon, tak i kabinové. Při úředních aktech (např. svatba, přiznání otcovství) zajišťujeme soudního tlumočníka. Rovněž nabízíme doprovod do zahraničí při zahraničních obchodních jednáních, veletrzích apod. Doporučujeme Vám objednávat tlumočení s co největším časovým předstihem.

VÝUKA

Vyučujeme cizí jazyky i češtinu pro cizince. Standardně zajišťujeme výuku světových jazyků, ale na Vaše přání jsme schopni zajistit i jazyky méně obvyklé. Učit Vás budou profesionální lektoři s mnohaletou zkušeností. Záleží jen na Vás, zda si zvolíte českého lektora či rodilého mluvčího. Lektor za Vámi bude chodit přímo do firmy či domů, a to v čase, který si sami zvolíte.

PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY

Nabízíme průvodcovské služby v mnoha jazycích s programem zcela dle Vašeho přání, standardní i speciální prohlídky Prahy i  dalších míst České republiky (např. Karlštejn, Kutná Hora), i doprovod českých turistů do zahraničí.


©zgoodle, ©foxie translations 2009-2022

cz de en